Wet bescherming persoonsgegevens

Iedere organisatie moet volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (AVG) passende organisatorische en technische maatregelen treffen om datalekken te voorkomen. Dus technische maatregelen alleen zijn niet voldoende, er zijn ook organisatorische maatregelen nodig. Uit diverse onderzoeken blijkt dat 8 op de 10 Nederlandse bedrijven niet voldoet aan deze privacywetgeving en dat brengt risico’s met zich mee, zowel voor uw bedrijf als voor u persoonlijk als bestuurder.

 

Wij kunnen onderzoeken of uw bedrijf voldoet aan de AVG-richtlijn.

ICT Noord-Nederland